Mantis (Mantodea)
 


European mantis
(Mantis religiosa)

European mantis